Az autópálya matrica vásárlók adatainak védelme

A Voxinfo Kft. számára kiemelt fontosságú a www.autopalyamatrica.hu honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. A Voxinfo Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A Voxinfo Kft. az Autópálya matrica vásárlás igénybevételéhez szükséges regisztráció során Vásárló e-mail címét rögzíti. Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az e-mail címét az Voxinfo elektronikus hírlevelek kiküldésére használja. A Voxinfo bármely, az Autópálya matrica vásárlás során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Vásárló adatait eljuttatja Voxinfo-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Voxinfo - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Voxinfo az Autópálya matrica vásárláson keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az www.autopalyamatrica.hu üzemeltetője a Voxinfo Kft. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-64161/2013