Magyarországi e-matrica gyorsvásárlás

Autópálya matrica átírás

Autópálya matrica átírását - rendszámcsere, lopás, totálkár, kategóriaváltoztatás, rendszám elírás, vagy téves felségjel esetén - kizárólag a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az illetékes!

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu

Matrica átírás

Ha a gépjármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, kérhető a jogosultság érvényesítése más gépjárműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést, be kell mutatnia az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábban jogosult jármű díjkategóriájával, be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által hitelesített okiratot vagy a használatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, illetve azt a bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetővé tévő jogviszonya megszűnt. 

Amennyiben két érintett gépjármű üzembentartója megegyezik, akkor az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához az eredeti ellenőrző szelvényen túl elegendő a két érintett gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj összege 1470 Ft.

Rendszámcsere

Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az átírásra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell.

Lopás / totálkár

Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén a NUSZ ügyfélszolgálati irodája 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében új - az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló - jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki. 

Téves díjkategória / kategória módosítás

Téves díjkategória-megállapítás esetén, 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett a díjrendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követően a díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

Rossz rendszám, rendszám elírás

Helytelen, téves rendszám esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig -, lehetőség van a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege karakterenként 1470 Ft. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül.
Amennyiben rossz rendszám szerepel az autópálya-matrica visszaigazoláson, minél hamarabb, az érvényességi időn belül szükséges azt módosítani! 

Téves felségjel

Téves felségjel feltüntetése esetén a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával lehetőség van a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjelre érvényes a teljes érvényességi időn belül. A szolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 Ft.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu

 

EN DE RO HU SK