Magyarországi e-matrica gyorsvásárlás

Jogosulatlan úthasználat - autópálya büntetés tételei, pótdíjak

Mi a teendő, ha autópálya matrica nélkül hajtottam fel az autópályára?

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz még a felhajtás előtt meg kell vásárolnunk az e-matricát.

Amennyiben tévedésből hajtottunk fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy megvásároljuk az úthasználati jogosultságunkat.

Fontos, hogy 60 percen túl megváltott e-matrica nem jelent visszamenőleges úthasználati jogosultságot!

Pótdíjfizetés helyett: éves matrica vásárlás utólag

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak az éves országos matrica megvásárlásával

Az úthasználók az új rendelkezések hatályba lépésétől dönthetnek úgy, hogy a pótdíjfizetés helyett alapáron, utólag megvásárolják az éves országos matricát. A pótdíjmaximalizálás a többször hibázó, de önkéntes teljesítésre hajlandó közlekedők számára biztosít az akár tucatnyi pótdíj megfizetésénél olcsóbb alternatívát.

Autópálya matrica büntetés lekérdezés

Az autópálya matrica pótdíjazással, büntetésekkel kapcsolatban Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az illetékes. Ügyfélszolgálati telefonszámuk: +36-36-587-500 (vonalas telefon, Heves Megye körzet).

Autópálya matrica pótdíj befizetése

A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be, amelynek során az általa igénybe vett közreműködő szervezet jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.

Elektronikus, vagy helyszíni ellenőrzés alatt szabhatnak ki pótdíjat. A leggyakoribb az elektronikusan kiszabott pótdíj. Ekkor a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az ezekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetési felszólítás és a hozzá csatolt tájékoztató).

A fizetési határidőt - ami alapesetben 60 nap, a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől számítják.

 

Autópálya matrica bírság 2024 - a pótdíj összege

Jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie.

Az ITM rendelet értelmében az automatikus inflációkövetés alkalmazása bevezetésre kerül a pótdíj és a pótdíjkülönbözet esetében is. A jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke az alábbiak szerint alakul 2024. január 1-től.

Pótdíj bruttó mértéke (a jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj mértéke)

DíjkategóriaAlap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén) Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)
D1, D2, U* 21 830 Ft 87 270 Ft
B2** 98 160 Ft 392 610 Ft

*A D1M kategória pótdíjának mértéke megegyezik a D1 kategória pótdíjának összegével.

**A B2 díjkategóriára 2024. január 31-én 24 óráig történő jogosulatlan úthasználat esetén kerül kiszabásra pótdíj.

 

Pótdíjkülönbözet mértéke 2024-ben

Ha rendelkezünk érvényes autópálya matricával, ám az az irányadó díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriába tartozik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha a gépjárművünk az irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes autópálya-matricával rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. 

Pótdíj különbözet mértéke (a jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíjkülönbözet mértéke)

Megváltott díjkategória Járműre irányadó díjkategória Különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén) Különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)
D1, U D2 10 990 Ft 44 000 Ft
D1, D2, U B2* 76 340 Ft 305 340 Ft

*A B2 díjkategóriára 2024. január 31-én 24 óráig történő jogosulatlan úthasználat esetén kerül kiszabásra pótdíj.

 

Pótdíj utánfutó esetén

Ha a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató jármű, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető.

Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

 

Van matricám mégis megbüntettek!

Reklamáció előtt érdemes a pótdíjazás adatait összevetni az autópálya-matrica vásárlás során kapott visszaigazolással, szelvénnyel.

Az alábbi esetekben szabhatnak ki büntetést jogosulatlan úthasználat miatt. 

Nem megfelelő díjkategória

Pédául vagy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti vagy havi jogosultságot vásároltunk D2 helyett.

Rendszám elírás

A vásárlás során a rendszám elírásra került, így vásárlási visszaigazoláson, vagy szelvényen szereplő rendszám nem egyezik a tényleges rendszámmal. 

Legfeljebb 3 karakter eltérésig – az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. irodáiban a helyes rendszám rögzítésére, 1470 Ft illeték megfizetése mellett.

A 0 (nulla) és az O karakterek felcserélése esetén nem kell illetéket fizetni.

Az e-matrica érvényességi idejére nem figyeltünk

Ha a megvásárolt autópálya-matrica érvényességi ideje még nem kezdődött meg, vagy lejárt. A kapott büntetésen pontosan szerepel a pontos hely és időpont is - ezt mindenképpen ellenőrizzük.

Helytelen gépjármű felségjel

A vásárlási visszaigazoláson, vagy szelvényen szereplő felségjel nem egyezik a jármű forgalmi rendszámán szereplő tényleges felségjellel.

Megyei matrica büntetés

Ha megyei matrica jogosultsággal rendelkezünk, az az adott megyére, valamint a határos megyék irányába eső az első csomópontig érvényes.

Hacsak nem rendelkezünk az adott időszakban heti, havi e-matricával is, akkor a meghatározott csomópontokon kívüli díjköteles úthálózat használata büntetést von maga után.

 

Többször is használtam az autópályát egy nap alatt - mennyi büntetést kapok?

Jogosulatlan úthasználatért rendszámonként egy naptári napon belül legfeljebb egyszer büntetnek meg.

Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.

 

Pótdíjmaximalizálás - nem jár automatikusan

Akkor igényelhető, ha abban a tudatban használtuk a fizetős útszakaszokat, hogy érvényes matricával rendelkezünk - és csak az első büntetés kézhezvételekor derül ki számunkra, hogy ez sajnos nem így van. Amennyiben kettőnél több büntetést kaptunk, (mint gépjármű tulajdonos, vagy üzembentartó) személyesen vagy írásban kérhetjük a büntetések maximalizálását - ekkor ha kérelmünket pozitívan bírálják el, maximum két büntetést kell kifizetnünk.

A kérelem pozitív elbírálásának feltételei:

  • A kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be írásban  (papír alapon vagy email-ben) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. levelezési/email címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében.
  • A tulajdonos vagy üzemben tartó a korábbi szabályozással ellentétben naptári évenként több alkalommal is élhet a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.
  • A kérelmet a NÚSZ Zrt. 30 napon belül bírálja el, és a döntésről értesítést küld. A maximalizált, azaz két pótdíj összegének hiánytalan megfizetésére a döntés kézbesítését követő 30 nap áll rendelkezésre.

 

Külföldi felségjelű járművek pótdíjazása

A NÚSZ Zrt. a külföldi felségjelű járművekre kirótt pótdíjak összegét külföldi partner irodái segítségével szedi be. Ezért a büntetési tétel mellett jelentős töbletköltséggel kel számolni, melyet a külföldi irodák felszámolnak az ügyintézés során: adatlekérési, postai, kommunikációs, irodai ügyviteli, inkasszós és esetenként peres költségek.

A külföldi felségjelű járművek pótdíjainak ügyintézésével kapcsolatban a tulajdonos vagy üzembentartó természetesen a NÚSZ Zrt. Call Center szolgálatát vagy ügyfélszolgálati irodáit is felkeresheti. Fontos tudni azonban, hogy ügyfeleik közvetlenül megfizetett pótdíjak esetében sem mentesülnek a közreműködés során felmerült költségek rendezése alól, amely költségek érvényesítésére a behajtásra szerződött gazdasági társaságok nyújthatnak be igényt.

 

EN DE RO HU SK