Autópálya matrica gyors vásárlás

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Adószám: 12180439-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-562739

 

A Vásárló

Aki a Virtuális Matrica szolgáltatást igénybe veszi, illetve a felületén vásárol elfogadva az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az adatvédelemben foglaltakat (http://autopalyamatrica.hu/adatvedelem)

 

A szolgáltatás tárgya

A szolgáltató rendelkezésre bocsátja a www.autopalyamatrica.hu weboldal használatának lehetőségét beleértve annak összes szolgáltatását, lehetőségét.

 

Az Általános Szerződési Feltételek célja

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek közzététele

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Virtuális Matrica szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica weboldal felületén vásárlást indít.

 

A Felek kötelezettségei

A szolgáltató a regisztrálás vagy vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást. A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.

 

Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után (Vásárlás) a megrendelés már nem módosítható, nem törölhető.

 

Matrica elővásárlás 2019-ben

Elővásárlásban értékesített éves országos autópálya matrica és éves megyei autópálya matrica feltételek:

2019 december 01-től elővásárlás során vásárolt éves autópálya matrica érvényessége: 2020. január 1-től 2021. január 31-ig.

 

Díjak

A www.autopalyamatrica.hu oldalon értékesített autópálya matricákkal kapcsolatos díjak

A tranzakciós kezelési díj, a vásárlással kapcsolatban történő adminisztrációs ügyekért felszámított díj, mely a szolgáltató díja

Az alábbi táblázat tartalmazza az autópálya matricák díját, valamint a fizetési módtól függő tranzakciós díjat:

Díjkategória

Heti

Havi

Éves

Féléves

Megyei

 D1

 3 500 Ft + 190 Ft

 4 780 Ft + 190 Ft

42 980 Ft + 1 480 Ft

 28 680 Ft + 900 Ft

 5 000 Ft + 280 Ft

 D1M

 1 470 Ft + 110 Ft

 2 500 Ft + 150 Ft

 - 

 -

 -

 D2

 7 000 Ft + 250 Ft

 9 560 Ft + 330 Ft

42 980 Ft + 1 480 Ft

 -

 10 000 Ft + 330 Ft

 B2

 15 500 Ft + 450 Ft

 21 975 Ft + 680 Ft

 199 975 Ft + 5 950 Ft

 -

 20 000 Ft + 660 Ft

 U

 3 500 Ft + 200 Ft

 4 780 Ft 

42 980 Ft + 1 480 Ft

 -

 5 000 Ft + 280 Ft

 

Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, vagy átutalással, a megrendelés feladásakor teljesíti.
Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot.

 

Számlaadás feltételei

Interneten történő fizetésnél a rendszer abban az esetben állít ki áfás számlát, ha a Vásárló a fizetési folyamat során a "Számlát kérek" rublikát bejelöli. Amennyiben a Vásárló nem kér számlát a fizetési folyamat során, azt a későbbiekben nem áll módunkban pótolni.

A szolgáltatásról szóló számla pdf formában áll rendelkezésre. A fizetést követően a Vásárlónak egy gomblenyomással a pdf-et meg kell jelenítenie, és ki kell nyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vásárló példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.

A számlanyomtatási elérhetőségét (nem a számlát!) e-mailben is megkapja, így amennyiben fizetés után nincs lehetősége a számla kinyomtatására, azt később is elvégezheti. 

Vásárló elfogadja, hogy a számla nyomtatása a Vásárlóra hárul, azt a Voxinfo Kft. nem postázza.

Megrendelés során,  "Az adatok helyesek, megértettem és elfogadom a felhasználási feltételeket" elfogadásával a Vásárló elfogadja, hogy a Voxinfo Kft. meghatalmazza a Vásárlót a szolgáltatásról szóló számla kinyomtatására, továbbá elfogadja a számlaadás Vásárlóra vonatkozó feltételeit.

 

Regisztráció (nem kötelező)

Regisztráció e-mail és választott jelszó megadással történik. A rendszer nem validálja a megadott e-mail címet.
Regisztrációval a bankkártyás fizetés, valamint átutalás mellett elérhetővé válik az ismétlődő bankkártyás fizetés opció is.
A rendszer, belépéskor megjeleníti a Vásárló első rendelésének adatait és - az esetleges módosítás mellett – már egyetlen kattintással (ismétlődő bankkártyás fizetés esetén) is megvásárolhatja a matricát. 

Vásárló belépés után megjelenő "Eddigi vásárlások" menüpontban megtekintheti sikeres/sikertelen matricavásárlásait.

 

A viszonteladás kizárása

A Vásárlók a www.autopalyamatrica.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag csak saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni azt a Vásárlót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

 

Pályahasználati jogosultság vásárlására vonatkozó külön rendelkezések

Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot. Amennyiben nem kapja meg E-mail címére bizonylatát, vagy nem jelenik meg böngészőjében a sikeres vásárlás után, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ha bizonylat nélkül hajt fel a díjköteles autópályára, az ebből eredő esetleges következmények a vásárlót terhelik, cégünk semmiféle felelősséget nem vállal!

A hatályos jogszabályok értelmében az e-matricát mindig a díjköteles szakaszra felhajtás előtt (praktikusan az utazás előtt) kell megváltani. Az e-matrica utólagos megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ennek megfelelően az utólag megváltott matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

 

Távollevők között kötött szerződésről, és az elállás jogáról

A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a Vásárlót, a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

 

A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. Kizárólag Magyarország területén érvényes úthasználati jogosultság (e-matrica) vásárolható.

 

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Virtuális Matrica ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a Virtuális Matrica szolgáltatást biztosítja.

 

A szerződés időtartama, felmondása

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A felhasználó a szerződést felbonthatja olyan módon, hogy adatainak törlési igényét elküldi az info@voxinfo.hu e-mail címre a bejelentkezési e-mail címéről. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó regisztrációját megszűntetésre kerül, de a felhasználóhoz tartozó vásárlásokról tárolt adatok, számlák, bizonylatok, nyugták nem kerülnek törlésre. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított szerződésszöveget a szolgáltató köteles a felhasználónak a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően e-mail vagy belső levelezés útján elküldeni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a belépéssel - elfogadja a módosított szerződési feltételeket.

EN DE RO HU

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További információ