Féléves matrica személyautók és buszok számára


Összevont többhavi matrica előnyösen vásárolható. Részletek itt.
Átutalással is fizethető az összes matrica típus!

Autóbusz matrica
Július 1.-től autóbuszok számára külön B2 kategóriájú matrica vásárolható: heti, havi és féléves.

Figyelem!!!
A D2, D3 és D4 díjkategóriák jelzésével vásárolt jogosultság a vásárlás napjától függetlenül nem jogosít 2013. június 30. napját követően úthasználatra.

Autópálya és matrica információk


Tartalomjegyzék

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Információs telefonszáma: +36 (40) 40-50-60

Állami Autópálya Kezelő Zrt. hivatalos 2013. évi ártáblázat
(A feltüntetett ár a matrica díját igen, de a 110 Ft tranzakciós kezelési költséget nem tartalmazza.)

Díj kategória 1 napos Heti Havi Éves
D1 2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft
D1motor 1 470 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft
B2 - - 199 975 Ft
D2 3 375 Ft 8 255 Ft 13 970 Ft -
D3 3 375 Ft 12 600 Ft 20 370 Ft -
D4 3 375 Ft 15 875 Ft 25 785 Ft -

A szolgáltatás igénybevételének feltételei


A szolgáltatás az SMSPláza (Voxinfo Kft.) és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. feltételei szerint vehető igénybe.

Az e-matrica érvényességi ideje


Heti autópálya matrica


Érvényes a vásárlás napjára és további kilenc napra (összesen 10 egymást követő napra).

Havi autópálya matrica


A vásárlás napjától a következő hónapban számát tekintve a vásárlás napjával megegyező nap 24. órájáig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24. órájáig.

Éves autópálya matrica


Tehergépkocsik (D2, D3, D4) számára megszűnt az éves matrica. Személygépkocsik számára éves matrica interneten csak Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél vásárolható. Tehergépkocsik számára július elsejétől csak az elektronikus útdíj fizetésével lesz lehetséges az autópálya használata.

2013-as évben az éves matricát csak a D1, (személygépkocsi) B2 díjkategóriában lehet megvásárolni. Ezek a matricák interneten kizárólagosan csak az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél megvásárolhatóak 2013 január 1-től.
Éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig él.

A 3500 kg megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművekre januártól nem lehet majd éves matricát váltani. A hagyományos díjfizetési lehetőség e járműkörre az e-útdíjra való átállás miatt az év második felére megszűnik. Az e teherautókra megvásárolt 1 napos, heti és havi e-matricák a vásárlás napjától függetlenül nem jogosítanak 2013. június 30. utáni úthasználatra.

A rendeletmódosítás arányos díjtételekkel külön díjkategóriát hoz létre az e-útdíj bevezetésében nem érintett autóbuszok számára. A személygépkocsik és legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik is az e-matricás rendszerben maradnak.

Buszok számára júliustól új típus a B2 lesz érvényes, melynek díjai:

Díj kategória 1 napos Heti Havi Éves
B2 13 385 Ft 21 975 Ft 199 975

A megszűnt éves matrica helyett bevezettük a féléves matricát. Ez június 30.-áig érvényes előnyös vásárlási, használati lehetőséggel.

Összevont havi matricák vásárlása (6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havi)


Egyedülálló autópálya matrica típus, mely kizárólag ezen a weboldalon rendelhető. Összevont havi matricák (6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havi) az éves matrica kényelmét biztosítja évközi megrendelők számára. Ez a matrica valójában 6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havi matrica együttes megrendelését jelenti. Ez az egyedülálló megoldás a kényelem mellett költségtakarékos is, mivel a félévi jogosultságon felül 4-6 nap további jogosultságot biztosít, továbbá kényelmi díjként az 1 havi kényelmi díjaknak csupán a felét számítja fel. Fontos, hogy az összevont havi matricák vásárlásának visszaigazolásában 6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havi matricaazonosító szerepel.

Az összevont matricák vásárlása esetén fordítson kiemelt figyelmet a RENDSZÁM ELLENŐRZÉSÉRE, mivel a rendszámhelyesbítés, rendszám átírás költségeit mind a 6 havi, 5 havi, 4 havi, 3 havi, 2 havira meg kell fizetnie! (átírási díj összege matricánként, és karakterenként: 1470 Ft). A többszörös átírási díj érvényes a gépjármű eladás és új vásárlás esetén felszámított átírási díjra is.

Valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az összevont vásárlása esetén az ÉRVÉNYESSÉG KEZDETÉRE és ÉRVÉNYESSÉG VÉGÉRE.

Az D2, D3 és D4 matrica típusok legkésőbb 2013. Június 30.-ig használhatók. Amennyiben az összevont matricák vásárlásának visszaigazolásában az érvényesség vége nem 2013.06.30 a köztes időszakra meg kell vásárolnia kiegészítő matricáját. (napi vagy heti lebontásban).

Ha bizonylat nélkül hajt fel a díjköteles autópályára, az ebből eredő esetleges következmények a vásárlót terhelik, cégünk semmiféle felelősséget nem vállal!

Jármű kategóriák


A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömeg-értékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

D1 motoros kategória


Motorkerékpár, 4 napos úthasználati jogosultság, minden esetben a D1 kategória árának feléért. Hosszabb időtartamra a motorkerékpárosoknak is a D1 kategóriás matricát kell megvenni.

D1 kategória


Személyautó, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is.

B2 díjkategória (új 2013-ban)


B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és lakóautók bármilyen vontatmánnyal is. A 3,5 tonnát meghaladó és legfeljebb 7,5 tonnát elérő össztömegű autóbuszt, ide értve a bármilyen vontatmánnyal ellátottat is, valamint a lakóautót, az 1 napos, a heti és a havi jogosultság szempontjából a D2 díjkategóriába kell besorolni. A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt, ide értve a bármilyen vontatmánnyal ellátottat is, valamint a lakóautót az 1 napos, a heti és a havi jogosultság szempontjából az autóbusz össztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni.”

D2 kategória


A 7,5 - 12 tonna össztömegű autóbusz, 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese (járműszerelvény).

D3 kategória


A 12 tonna feletti autóbusz, 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és vontatmány együttese.

D4 kategória


A D1, D2 vagy D3 díjkategóriába nem sorolható valamennyi jármű.

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt az össztömegének megfelelő díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni, tehát a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12 tonna össztömegű autóbuszt a D2, a 12 tonna felettit a D3 díjkategóriába. A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét a forgalmi engedélyekben szereplő hatósági bejegyzések alapján kell meghatározni.

Ellenőrzés


Az úthasználati díj megfizetése - a gépjárművek megállítása nélkül - rendszám alapján, elektronikus úton a matricaköteles útszakaszok bármely pontján ellenőrizhető. Az ÁAK Zrt. - időről-időre változó helyeken - mobil ellenőrzőcsoportok segítségével is végezhet ellenőrzést. Ekkor a gépjármű vezetője köteles megállni, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző személynek bemutatni. Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését az ÁAK Zrt. a fenti módszerekkel a díjköteles útszakaszokon belül bárhol végezheti - ebbe beleértve a díjfizetésre kötelezett úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról levezető, illetve a csak a díjköteles szakaszra felvezető csomóponti ágakat is.

A díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítőhelyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlását teszik kényelmesebbé. Éppen ezért a díjköteles szakaszok mentén található, értékesítőhelyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére ugyanúgy sor kerülhet, mint máshol. Az úthasználati díj megfizetési szándékának jelzése ekkor nem jelenthet felmentést a pótdíjfizetési kötelezettség alól.

FONTOS! Az autópályákra csak érvényes matricával szabad felhajtani!

Az ellenőrzőszelvényt (elektronikus szolgáltatás igénybevétele esetén a nyugtázó értesítést) az érvényesség időtartama alatt tartsa a járműben és kérjük, hogy saját érdekében a lejárat után egy évig őrizze meg! Internetes vásárlás esetén ellenőrzőszelvénynek minősül a sikeres vásárlásról kapott e-mail kinyomtatott formában. SMS-en történt vásárlás esetén a sikeres vásárlást visszaigazoló SMS minősül ellenőrzőszelvénynek.

Jogosulatlan úthasználat


Ha a gépjármű a helyszíni vagy a rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjárművezető köteles pótdíjat fizetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjosztályba tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik – az azonos árú 1 napos jogosultság kivételével -, az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni. Ha a járműre a 6. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármű a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármű kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni.

Autópálya matrica bruttó pótdíj mértéke


Díjkategória Fizetési határidő 30 napon belül Fizetési határidő 30 napon túl
D1 14 875 Ft 59 500 Ft
D2 41 275 Ft 165 100 Ft
D3 63 000 Ft 252 000 Ft
D4 79 375 Ft 317 500 Ft
B2 66 925 Ft 267 700 Ft

A fenti pótdíj összegek bruttó árak.

A pótdíjat a helyszínen (helyszíni ellenőrzés esetén), továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának nyilvántartása szerinti - tulajdonosa (üzembentartója) köteles. Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíjfizetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés a külön jogszabály szerinti fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon jár le (a befizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani).

Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést.

Egy naptári napon belüli jogosulatlan úthasználatok esetén egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik.

Autópálya információk


Ügyfélszolgálati irodák az autópályák mentén


Az Állami Autópálya Kezelő zrt. Ügyfélkapcsolati Osztálya az M1, M3, M5, M6, M7-es autópályák mentén összesen 13 ügyfélszolgálati irodát üzemeltet, ahol elsődlegesen klasszikus ügyfélszolgálati és vevőszolgálati feladatokat látnak el.

Az értékesítésen túl a különböző szolgáltatások kapcsán kezelik az év során felmerülő - az úthasználattal és a matricákkal kapcsolatos - problémákat (átírás, szélvédőcsere, elveszett kártya, rendszámelírás). Irodáinkban az ügyfelek osztrák autópálya-matricákat is vásárolhatnak. "Élő" információs vonalunkon, a nap 24 órájában helyi tarifával hívható kék számunkon elérhető munkatársaink bárki számára felvilágosítással szolgálnak az autópályákon érvényben lévő aktuális terelésekről, lezárásokról, a forgalmi helyzetről és az utak állapotáról, de akár a szomszédos országok autópályadíjairól is. A Call center működését egy számítógépes ügyfélkezelő rendszer támogatja, amely a beérkező hívásokat egy meghatározott menürendszer alapján csoportosítja. Így naponta akár több ezer hívás fogadását és kezdeményezését teszi lehetővé. Ugyanez a központ közvetlen kapcsolatban áll a Központi Diszpécser Szolgálattal is. Információs vonal telefonszáma: +36 (40) 40-50-60

Diszpécserszolgálatok


A Társaság központjában és a kilenc mérnökségi telephelyen működő diszpécserszolgálat a nap 24 órájában (munkaszüneti és pihenőnapokon is) szolgáltatják elsősorban az autópályákat érintő közlekedési híreket, és bárki számára készséggel nyújtanak tájékoztatást az úthasználattal és a matricákkal kapcsolatos kérdésekben is, valamint az alábbi témákban:

  • a forgalmi körülményekről
  • az érvényben levő terelésekről, sávlezárásokról, torlódásokról
  • a balesetekről és azok kimeneteléről, a kialakult forgalmi helyzetről, torlódásokról
  • a pályákat érintő eseményekről, rendezvényekről
  • az esetleg kialakult katasztrófahelyzetekről
  • az utak állapotáról
  • időjárási és látási viszonyokról, a csapadék alakulásáról, a szél erősségéről és irányáról, hőmérsékletről, relatív páratartalomról
  • téli időszakban mindezt kiegészítve a frissen esett hóréteggel, és információkkal az utakon dolgozó gépekről, hóakadályokról, hófúvásokról és járhatatlan útszakaszokról
  • javaslatot tesznek a torlódásos szakaszok elkerülésének lehetőségére

A közutak ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos információs szolgálat működtetése jogszabályból fakadó kötelezettség. Az útellenőr és a vele együttműködő közúti közlekedési információs szolgálat közútkezelői feladatokat lát el, működése ennél fogva alapvető. A diszpécserek a Társaság székhelyén, illetve a mérnökségi telephelyeken az erre a célra kialakított helységekben a rendelkezésükre álló hírközlő eszközök segítségével fogadják és továbbítják az információkat. A Társaság kijelölt vezetőit értesítik az autópályákon történt nagyobb kimenetelű balesetekről. A weblapunkon és a pályák mentén kihelyezett elektronikus szövegkijelző (Matrix tábla) segítségével tájékoztatják az utazókat az aktuális forgalmi helyzetről és változásokról. Folyamatosan kapcsolatot tartanak az ÚTINFORM munkatársaival, a Magyar Autóklubbal, az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a bejelentkező médiumokkal (rádiók, televíziók). Segítséget nyújtanak a műszaki mentést igénylőnek. Balesetek esetén a baleset kimenetelétől függően értesítik és együttműködnek a mentőszolgálattal, rendőrséggel, tűzoltósággal, szükség esetén egyéb szervekkel és szervezetekkel.