Autópálya matrica átírás

Címkék: autópálya matrica átírás, rendszámcsere

Autópálya matrica átírását - rendszámcsere, lopás, totálkár, kategóriaváltoztatás, rendszám elírás, vagy téves felségjel esetén - kizárólag a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az illetékes!

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu

Átírás

Ha a gépjármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, kérhető a jogosultság érvényesítése más gépjárműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést, be kell mutatnia az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábban jogosult jármű díjkategóriájával, be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által hitelesített okiratot vagy a használatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, illetve azt a bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetővé tévő jogviszonya megszűnt. 

Amennyiben két érintett gépjármű  üzembentartója megegyezik, akkor az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához elegendő a két érintett gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj összege 1470 Ft.

Rendszámcsere

Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az átírásra vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell.

Lopás / totálkár

Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén a NUSZ ügyfélszolgálati irodája 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében új - az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló - jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki. 

Téves díjkategória / kategória módosítás

Téves díjkategória-megállapítás esetén, 1470 Ft szolgáltatási díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett a díjrendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követően a díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

Rendszám elírás

Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig -, lehetőség van a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege karakterenként 1470 Ft. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül.

Téves felségjel

Téves felségjel feltüntetése esetén a NUSZ ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával lehetőség van a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjelre érvényes a teljes érvényességi időn belül. A szolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 Ft.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu