Általános szerződési feltételek

A Szerződési Feltételek alapfogalmai

Szolgáltató adatai

Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Adószám: 12180439-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-562739

A Vásárló

Aki a Virtuális Matrica szolgáltatást igénybe veszi, illetve a felületén vásárol elfogadva az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az adatvédelemben foglaltakat (http://autopalyamatrica.hu/adatvedelem)

A szolgáltatás tárgya

A szolgáltató rendelkezésre bocsátja a www.autopalyamatrica.hu weboldal használatának lehetőségét beleértve annak összes szolgáltatását, lehetőségét.

Az Általános Szerződési Feltételek célja

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek közzététele

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Virtuális Matrica szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica weboldal felületén vásárlást indít.

A Felek kötelezettségei

A szolgáltató a regisztrálás vagy vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást. A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.

Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után (Vásárlás) a megrendelés már nem törölhető.

Matrica elővásárlás 2017-ben

Elővásárlásban értékesített éves országos autópálya matrica és éves megyei autópálya matrica feltételek:

2017-ben elővásárlás során vásárolt éves autópálya matrica érvényessége: 2018. január 1-től 2019. január 31-ig.

Díjak

A www.autopalyamatrica.hu oldalon értékesített autópálya matricákkal kapcsolatos díjak

A tranzakciós kezelési díj, a vásárlással kapcsolatban történő adminisztrációs ügyekért felszámított díj, mely a szolgáltató díja

Az alábbi táblázat tartalmazza az autópálya matricák díját, valamint a fizetési módtól függő tranzakciós díjat:

Díj kategóriaHeti (10 napos)HaviFél éves (6hó)Éves 
D1  2 975 Ft + 180 Ft  4 780 Ft + 190 Ft   28 680 Ft + 900 Ft

42 980 Ft + 1 480 Ft bankkártyával
42 980 Ft +    980 Ft átutalással

 
D1 megyei        5 000 Ft  +    270 Ft  
D2  5 950 Ft + 220 Ft   9 560 Ft + 330 Ft   42 980 Ft + 1 440 Ft bankkártyával
42 980 Ft +    980 Ft átutalással
 
D2 megyei       10 000 Ft +    330 Ft  
B2 13 385 Ft + 390 Ft 21 975 Ft + 680 Ft   199 975 Ft + 5 950 Ft  
B2 megyei       20 000 Ft + 660 Ft  

Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, vagy átutalással, a megrendelés feladásakor teljesíti.
Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot.

Számlaadás feltételei

Interneten történő fizetésnél a rendszer abban az esetben állít ki áfás számlát, ha a Vásárló a fizetési folyamat során a "Számlát kérek" rublikát bejelöli. Amennyiben a Vásárló nem kér számlát a fizetési folyamat során, azt a későbbiekben nem áll módunkban pótolni.

A szolgáltatásról szóló számla pdf formában áll rendelkezésre. A fizetést követően a Vásárlónak egy gomblenyomással a pdf-et meg kell jelenítenie, és ki kell nyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vásárló példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.

A számlanyomtatási elérhetőségét (nem a számlát!) e-mailben is megkapja, így amennyiben fizetés után nincs lehetősége a számla kinyomtatására, azt később is elvégezheti. 

Vásárló elfogadja, hogy a számla nyomtatása a Vásárlóra hárul, azt a Voxinfo Kft. nem postázza.

Megrendelés során,  "Az adatok helyesek, megértettem és elfogadom a felhasználási feltételeket" elfogadásával a Vásárló elfogadja, hogy a Voxinfo Kft. meghatalmazza a Vásárlót a szolgáltatásról szóló számla kinyomtatására, továbbá elfogadja a számlaadás Vásárlóra vonatkozó feltételeit.

Regisztráció (nem kötelező)

Regisztráció e-mail és választott jelszó megadással történik. A rendszer nem validálja a megadott e-mail címet.
Regisztrációval a bankkártyás fizetés, valamint átutalás mellett elérhetővé válik az ismétlődő bankkártyás fizetés opció is.
A rendszer, belépéskor megjeleníti a Vásárló első rendelésének adatait és - az esetleges módosítás mellett – már egyetlen kattintással (ismétlődő bankkártyás fizetés esetén) is megvásárolhatja a matricát. 

Vásárló belépés után megjelenő "Eddigi vásárlások" menüpontban megtekintheti sikeres/sikertelen matricavásárlásait.

A viszonteladás kizárása

A Vásárlók a www.autopalyamatrica.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag csak saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni azt a Vásárlót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

Pályahasználati jogosultság vásárlására vonatkozó külön rendelkezések

Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot. Amennyiben nem kapja meg E-mail címére bizonylatát, vagy nem jelenik meg böngészőjében a sikeres vásárlás után, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ha bizonylat nélkül hajt fel a díjköteles autópályára, az ebből eredő esetleges következmények a vásárlót terhelik, cégünk semmiféle felelősséget nem vállal!

A hatályos jogszabályok értelmében az e-matricát mindig a díjköteles szakaszra felhajtás előtt (praktikusan az utazás előtt) kell megváltani. Az e-matrica utólagos megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ennek megfelelően az utólag megváltott matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Távollevők között kötött szerződésről, és az elállás jogáról

A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a Vásárlót, a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Virtuális Matrica ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a Virtuális Matrica szolgáltatást biztosítja.

A szerződés időtartama, felmondása

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A felhasználó a szerződést felbonthatja olyan módon, hogy adatainak törlési igényét elküldi az info@voxinfo.hu e-mail címre a bejelentkezési e-mail címéről. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó regisztrációját megszűntetésre kerül, de a felhasználóhoz tartozó vásárlásokról tárolt adatok, számlák, bizonylatok, nyugták nem kerülnek törlésre. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított szerződésszöveget a szolgáltató köteles a felhasználónak a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően e-mail vagy belső levelezés útján elküldeni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a belépéssel - elfogadja a módosított szerződési feltételeket.